Restauratie Allingastate

Bij Allingstate te Allingawier restaureerden wij diverse gebouwen.